Wijnkoningin Marlies geniet van 17e Wahlwiller Wijnfeest

En opnieuw was het een stralende dag. Op de laatste zondag van september, de dag van het Wahlwiller Wijnfeest, scheen de zon volop en dat nodigde ruim 600 bezoekers uit om naar ‘de wijnberg’ in Wahlwiller te komen.
Daar stonden diverse wijngaardeniers uit de regio klaar om hun te laten proeven van hun
(h)eerlijke wijnen. Zij hadden over belangstelling dus niet te klagen en wisten wederom velen te overtuigen dat de wijnen uit Limburg helemaal niet meer onderdoen voor die uit de ‘klassieke’ wijnlanden.
Naast het prachtige weer en de heerlijke wijnen, zorgden uiteraard ook de muzikale optredens voor een verhoging van de sfeer. En ook van de zeer interessante rondleidingen door de plaatselijke wijngaarden werd gretig gebruik gemaakt.
Het hoogtepunt vormde uiteraard weer de presentatie van de nieuwe wijnkoningin. Marlies Mertens werd door schutterij St. Sebastianus uit Mechelen naar de feestweide gebracht en daar met veel enthousiasme ontvangen. Zij kweet zich daarna uitstekend van haar taak en toonde zich een ware gastvrouw van dit zeer geslaagde 17e Wahlwiller Wijnfeest.